Gebruikersvoorwaarden

Gebruikersvoorwaarden:
De volgende gebruikersvoorwaarden zijn van toepassing op de site van Autosportvision.nl en Autosportvision.com en alle andere aliassen die Autosportvision en de MHM Media Vision Group gebruikt inclusief persberichtgeving. Deze sites worden beheerd door de MHM Media Vision Group (hierna te noemen als MHM).

Eigendomsrechten
Alle rechten, inclusief de intellectuele eigendoms rechten met betrekking tot de bovengenoemde sites berusten bij MHM. Alle teksten, foto’s, illustraties, vormgeving, databestanden, video’s, animaties en verder alle overige stilstaande en bewegende beelden zijn eigendom van Autosportvision.nl, Autosportvision.com, haar licentiegevers, persbureaus of inzenders van bijdragen. Aan de informatie verkregen op deze site kunnen geen rechten worden ontleend. De site wordt voor normaal gebruik ter beschikking gesteld en het is daarom niet toegestaan om de site te gebruiken voor commercieel gebruik zonder schriftelijke toestemming van MHM. Tevens is het niet toegestaan om deze site te framen zonder toestemming. Een verwijzing door middel van een hyperlink is toegestaan na overleg met MHM.

Aansprakelijkheid
Met vergaring, totstandkoming en publicatie zal MHM zo zorgvuldig mogelijk te werk gaan. MHM is echter niet aansprakelijk voor zowel directe- als indirecte schade die ten gevolge van publicaties is ontstaan. Misvattingen en fouten proberen wij te voorkomen maar het valt buiten onze verantwoording indien hier schade in welke vorm dan ook door ontstaat. MHM is niet aansprakelijk voor verwijzingen naar derden en de inhoud die derden publiceren zoals teksten, banners, foto’s of andere bijdragen. Ook storingen van zowel toeleveranciers, hostingproviders, internetaanbieders vallen buiten onze verantwoording.

Bijdragen van gebruikers
Op sommige pagina’s kunnen bezoekers een bijdrage leveren zoals teksten, foto’s en ander materiaal. Hiervoor gelden de volgende regels:

Alle bijdragen die wij ontvangen moeten inhoudelijk voldoen aan algemene normen en waarden. Bijdragen mogen daarom niet kwetsend zijn, seksistische, racistische en discriminerende opmerkingen bevatten. De gebruiker staat in voor de eigendomsrechten van zijn bijdragen waardoor alle aansprakelijkheid ook bij de gebruiker blijft en MHM niet aansprakelijk gesteld kan worden voor mogelijke claims van derden.

Alle bijdragen van derden worden na plaatsing eigendom van MHM en MHM behoudt zich het recht om te allen tijde de inhoud aan te passen of te verwijderen. Tevens is MHM daarmee bevoegd om de inhoud te gebruiken voor andere toepassingen.
Misbruik van diensten wordt door MHM niet op prijs gesteld en MHM zal daar ook maatregelen voor treffen bij constatering.
Beweringen van schrijvers zijn ook eigendom van de schrijver of de diegene die dit heeft uitgesproken of heeft gepubliceerd. MHM is niet aansprakelijk voor dergelijke uitlatingen van derden.

Advertenties of commerciële boodschappen in berichten zijn niet toegestaan zonder overleg met MHM. Alle bijdragen worden op eigen risico geplaatst. MHM kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor deze bijdragen.
Verkeersgegevens:

Gebruikers die gegevens invoeren kunnen verwachten van MHM dat hiermee zorgvuldig wordt omgegaan. Tenzij anders aangegeven worden ingevoerde gegevens niet aan derden verstrekt.

Om gebruik van deze websites te analyseren gebruikt MHM een analyseprogramma via de hoster. Op basis van uw IP adres kan MHM inzage krijgen in uw gebruik op enkel onze internetsite. Een IP adres is een nummer dat automatisch aan uw computer wordt gekoppeld als u op internet actief bent. Webservers identificeren uw computer automatisch op basis van uw IP adres.

Alle rechten zijn voorbehouden. MHM behoudt zich het recht om deze voorwaarden op elk moment te kunnen wijzigen. Wij adviseren u daarom deze gebruikersvoorwaarden regelmatig te bekijken.

© 2008-2013 MHM Media Vision / Autosportvision.nl